FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wygaszanie funkcjonowania platformy SEKAP


2021-11-17 12:42

Zgodnie z komunikatami przesyłanymi do Państwa zarówno z LSI jak i samego systemu SEKAP, przypominamy, że od dnia 1 grudnia br. nie będzie możliwości komunikowania się za pomocą platformy SEKAP. W związku z powyższym należy najpóźniej do 1 grudnia 2021 roku przesłać nowy adres skrzynki do kontaktu (na platformie ePUAP). Informacja ta powinna zostać wysłana z aktualnie używanej skrzynki na platformie Sekap oraz powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione (na podstawie dokumentu rejestrowego – KRS/CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa). 
Od 1 grudnia 2021 roku pełna komunikacja z Wnioskodawcą odbywać się będzie na nowe skrzynki kontaktowe ePUAP.

Od 23.12.2021 r. system SEKAP (wraz z platformą) będzie niedostępny, nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP. Cała komunikacja zostanie przerwana, nie będzie możliwości zalogowania się na skrzynkę ani pobrania pism. 
Dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki. W miejsce platformy SEKAP nie powstanie inna platforma, Urzędy indywidualnie będą uruchamiały e-usługi.


Dla użytkowników platformy SEKAP została przygotowana instrukcja w jaki sposób należy pobrać korespondencję znajdującą się w skrzynce kontaktowej.
Instrukcja dostępna jest na stronie SEKAP pod adresem https://www.sekap.pl oraz na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”.

Beneficjent powinien archiwizować całość korespondencji i dokumentacji przekazanej do ŚCP (SEKAP może być niekiedy jedynym miejscem, gdzie znajdują się Państwa wnioski przesyłane do ŚCP – taką dokumentację w formie elektronicznej należy pobrać, celem zachowania ścieżki audytu na potrzeby zewnętrznych instytucji kontrolujących Państwa projekt, takich jak KAS, NIK).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś