FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Jak bez problemów rozliczyć projekt?


2021-01-25 11:20

Twój wniosek znalazł się na liście wybranych do dofinansowania? Podpisałeś umowę, zacząłeś realizować projekt? Pora na kolejny ważny krok, kluczowy dla wszystkich przedsiębiorców, starających się o dotację – przedstawienie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zaplanowanych zadań, co pozwoli uzyskać refundację wydatków związanych z zakupem maszyn, oprogramowania czy zmodernizowania produkcji.

                                                                                                                 

Aby otrzymać zwrot środków finansowych, musisz złożyć poprawnie wypełniony wniosek o płatność. Nie wiesz od czego zacząć? Masz obawy, czy wszystko należycie wykonałeś? Zachęcamy do skorzystania z instrukcji, przygotowanych po to, by dokładnie objaśnić, jakiego rodzaju dokumenty należy dostarczyć. Wśród najczęściej popełnianych błędów, wskazywanych przez pracowników Wydziału Rozliczeń jest pominięcie wymaganych załączników oraz nieprawidłowości
w postępowaniach ofertowych. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku o płatność warto zapoznać się z naszymi instrukcjami oraz z rozdziałem 6.5, 6.5.1 oraz 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Gdy robisz to po raz pierwszy — skorzystaj z formularza dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl

  1. Uzupełniasz moduł zamówień.
  2. Uzupełniasz bazę personelu (jeśli rozliczasz koszty zaangażowania pracowników).
  3. Dołączasz dokumentację potwierdzającą rozeznanie rynku, zastosowanie zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Gromadzisz wszystkie wymagane załączniki i składasz je w LSI, a następnie podpisujesz wniosek przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego certyfikatem lub profilu zaufanego ePUAP i przekazujesz do ŚCP, używając platformy SEKAP lub ePUAP.
  5. Sprawdzasz, czy otrzymałeś poświadczenie odbioru UPO lub UPP.

 

Możesz złożyć trzy rodzaje wniosków:

Wniosek o płatność pośrednią — pierwszy możesz złożyć zaraz po podpisaniu umowy, a kolejne co 3 miesiące od daty podpisania umowy. Rozliczyć możesz tylko wydatki, które już poniosłeś, a ich suma nie może przekroczyć 90% dofinansowania.

Wniosek sprawozdawczy — nawet jeśli nie masz wydatków, co 6 miesięcy od momentu podpisania umowy musisz opisać postępy projektu.

Wniosek o płatność końcową — składasz go nie później niż 25 dni od daty zakończenia projektu.

 

Oprócz weryfikacji wniosków, pracownicy ŚCP mogą przeprowadzić także wizyty monitoringowe i kontrole w miejscu realizacji projektu. Jeśli we wniosku lub podczas wizyty zostaną dostrzeżone jakieś braki lub nieprawidłowości, zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie lub usunięcie. Będziesz miał na to 7 dni.

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków znajdziesz wśród załączników pod linkiem: Instrukcje wypełniania wniosków.

 

Zobacz także nasze filmy instruktażowe:

Dodawanie załączników w LSI 2014

Dodawanie załączników w module Zamówień

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś