FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Informacja dotycząca procesu oceny IV rundy naboru Inwestycje w MŚP


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-12-29 14:18

W odpowiedzi na kierowane zapytania informujemy, iż ocena merytoryczna projektów złożonych w IV rundzie konkursu została wstępnie zakończona. Każdy z 1221 wniosków został oceniony przez 2 ekspertów. Obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów (przewidziane w Regulaminie konkursu oraz Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów), które polegają m.in. na weryfikacji kart oceny spełnienia kryteriów merytorycznych oraz sprawdzeniu czy nie zachodzą w ocenach znaczne rozbieżności, co może zaważyć na przyznaniu Państwu dofinansowania. Prace te trwają dłużej niż zwykle ze względu na ogromną liczbę złożonych wniosków w IV rundzie. Dokładamy wszelkich starań, by ocena wniosków została dokonana z należytą starannością. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2021 r.

Celem trwających obecnie prac jest uniknięcie omyłek oraz wyjaśnienie różnic w ocenie ekspertów, co przy takiej ilości złożonych wniosków jest nie do uniknięcia. Przypominamy, iż w ramach IV rundy pozytywnie ocenionych w zakresie formalnych kryteriów wyboru projektów zostało 1221 wniosków, co oznacza blisko 2 500 koniecznych do zweryfikowania kart na etapie oceny merytorycznej. W trakcie tego procesu niejednokrotnie pojawiały się przesłanki prowadzące w konsekwencji do wysłania do Wnioskodawców próśb o wyjaśnienia, o czym część z Państwa mogło się osobiście przekonać, ponieważ byliśmy w bieżącym kontakcie. Zdarzały się również sytuacje sporne, gdzie w przypadku znacznej rozbieżności w ocenie ekspertów, należało - zgodnie z Regulaminem - skierować projekt do oceny kolejnego, trzeciego eksperta. Te czynności również skutkowały wydłużaniem terminu zakończenia prac KOP.

Informujemy również, iż w czynności związane z oceną wniosków od wcześniejszych rund zaangażowani zostali pracownicy wszystkich wydziałów ŚCP, co pozwala na szybsze ukończenie prac w jednostce i sukcesywne przekazywanie do Instytucji Zarządzającej całości materiału (w tym Listy ocenionych projektów) w celu zatwierdzenia i wyboru do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Wyjaśniamy również, iż przewidziane w Regulaminie konkursu terminy rozstrzygnięcia poszczególnych rund były terminami orientacyjnymi i były uwarunkowane ilością złożonych wniosków. W całym przedmiotowym konkursie złożono rekordową w tej perspektywie ilość projektów (blisko 2300), co ostatecznie wpłynęło na termin zamknięcia prac i rozstrzygnięcie poszczególnych rund.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś