FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Kolejny termin przesyłania Harmonogramów składania wniosków o płatność


2023-01-10 10:55

Informujemy, że do 31 stycznia br. trwa kolejny okres wypełniania i przesyłania do IP RPO WSL harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Beneficjenci, którzy w pierwszym kwartale 2023 roku nie złożyli jeszcze harmonogramu powinni zgłaszać go wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

Harmonogramy składania wniosków o płatność złożone w wymienionym terminie jak i następnych będą dla IP podstawą do planowania wypłaty środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020.

IP RPO WSL apeluje o rzetelną analizę realizowanych przez Państwa projektów w ujęciu długoterminowym, uwzględniającą wynikłe bądź możliwe do przewidzenia na obecnym etapie zmiany w terminie realizacji projektów, przekładające się na przesunięcia czasowe płatności.

Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy Beneficjentów od momentu wybrania do dofinansowania do złożenia wniosku o płatność końcową, u których nastąpiła konieczność aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do składania wniosków o płatność zgodnie z informacjami wskazanymi w harmonogramie składania wniosków o płatność, stąd należy dochować należytej staranności, aby przedstawione dane były rzetelne i Beneficjent przestrzegał wskazanych terminów i kwot. Wszelkie zmiany należy zgłaszać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna instrukcja dostępna na stronie https://scp-slask.pl/.

WAŻNE: Wniosek sprawozdawczy został zastąpiony Harmonogramem składania wniosków o płatność poprzez dodatnie do Harmonogramu dodatkowych pytań, na które to pytania należy odpowiedzieć podczas kwartalnej aktualizacji Harmonogramu, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (liczonych od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie), chyba że w okresie 6-miesięcznym został złożony wniosek o płatność.

W przypadku złożenia wniosku sprawozdawczego w formie sprzed 11 października 2021 roku zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś