FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z uwzględnieniem procedury odwoławczej - IV runda


2021-07-02 12:51

Informujemy, iż dnia 1 lipca 2021 r. została zaktualizowana Lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych w IV rundzie,  w ramach konkursu nr  RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Wyniki oceny formalnej IV rundy kształtują się następująco:

- 1121 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 272 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 905 278 766,79 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 571 513 456,83 PLN.                

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś