FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2020-12-02 14:56

1 grudnia br. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W ramach konkursu złożonych zostało 87 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 2 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawcy. Oceniliśmy zatem 80 wniosków w ramach kryteriów formalnych.

Wyniki oceny formalnej:

  • 65 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
  • 15 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Dofinansowanie:

Ogólna wartość ocenianych wniosków wyniosła prawie 258 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania z UE zamknęła się na poziomie ponad 153 mln PLN.

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Poniżej lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych w ramach konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś