FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-09-18 14:06

Informujemy, że dnia 17 września 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” , typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

W ramach III rundy przedmiotowego konkursu złożonych zostało 348 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia podczas oceny formalnej. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 344 wnioski.

Wyniki oceny formalnej III rundy kształtują się następująco:

- 296 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 44 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła

252 623 966,55 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 163 433 488,19 PLN.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym. 

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś