FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Duże wsparcie dla branży turystycznej


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-01-27 07:56

Wzorem ubiegłego roku branża otrzyma zastrzyk finansowy, ale kwota pomocy będzie znacznie wyższa, bo wyniesie aż 84 mln zł. Pakiet zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale bieżącego roku.

- Turystyka jest jedną z tych branż, w którą koronawirus uderzył najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy wsparcia, która pomoże im szybko odzyskać klientów. Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – przekonuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

- Podajemy pomocną dłoń turystyce widząc problemy przedsiębiorców. To także realne wsparcie dla gmin utrzymujących się z turystyki. Stąd decyzja o rozszerzeniu pakietów pomocowych o kolejne filary – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W ubiegłym roku była to kwota 3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów, województwo dofinansowało 477 wydarzeń, a kampanie społeczne promujące turystykę uzyskały blisko 30 mln zasięgu. Jednak druga fala pandemii spowodowała kolejny kryzys branży. Blisko 90 proc. hoteli odnotowało po wprowadzeniu rządowych obostrzeń średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego prawie 6 na 10 hoteli poniżej 10 proc. – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej wyników branży w listopadzie. Sytuacja w styczniu uległa dalszemu pogorszeniu.

Według założeń, w pierwszej kolejności wsparciem objęte powinny być gminy położone w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, które posiadają na swoim terenie zimową infrastrukturę turystyczną, w tym stoki narciarskie. Dopiero w drugiej kolejności środki trafią do gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, których potencjał turystyczny jest największy. Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wysokość wsparcia wyniesie do 125 procent utraconych w 2021 roku dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Wysokość wnioskowanej pomocy na jedną gminę wynosi nie więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych w gminie liczonej do ilości mieszkańców w gminie przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku pozostałych gmin.

W ramach VII filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki przewidziane jest wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, działających w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, które odnotowały znaczący spadek przychodów. Pomoc pochodząca ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie się koncentrować na dofinansowaniu projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, obejmujące między innymi dostosowanie firm z branży turystycznej do działania
 w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Ponadto, przewiduje się możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Maksymalna wartość dofinansowania w zaplanowanych naborze to  500 tys. zł. Przy dostępnej alokacji na poziomie ok. 76 mln złotych, możliwe będzie dofinansowanie około 160-200 przedsiębiorstw. Dotacja udzielana jest  jako pomoc de minimis o maksymalnej intensywności wsparcia 85%. Planowany termin naboru – II kwartał 2021 roku.

Szczegóły dotyczące Śląskiego Pakietu dla Turystyki dostępne są tutaj

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś