FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie na ocenie formalnej po procedurze odwoławczej dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19


2019-09-24 13:48

Informujemy, że dnia 23 września 2019 r. została zakończona się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 155 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 projektów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 2 projekty zostały wycofane na prośbę Beneficjenta. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostały 144 wnioski.


Wyniki oceny formalnej według stanu na dzień 23 września 2019 r. kształtują się następująco:

- 130 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 14 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.


Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 344 317 510,35 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 112 540 073,08 PLN.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś