FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z uwzględnieniem procedury odwoławczej - III runda


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-04-28 14:12

Informujemy, iż dnia 21 kwietnia 2021 r. została zaktualizowana Lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych w III rundzie,  w ramach konkursu nr  PSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Wyniki oceny formalnej II rundy kształtują się następująco:

- 300 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 41 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,

- 3 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia

 

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 255 493 075,07 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na  poziomie 165 442 333,08 PLN.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś