FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 21


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-12-16 13:02

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2021 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2662/297/VI/2021 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 21.0.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:
  • dodania nowego Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU;
  • dodania nowego Działania 14.2 Inwestycje w MŚP - REACT-EU;
  • dodania nowego Działania 14.3 Odnawialne źródła energii - REACT-EU;
  • dodania nowego Działania 15.1 Pomoc Techniczna – REACT-EU;
  • aktualizacji danych finansowych wskazanych w opisach Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań oraz w tabelach finansowych;
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, związane są z dodaniem nowych działań.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, związane są z dodaniem nowych działań oraz dostosowaniem wartości wskaźników do zmian finansowych.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z aktualizacją informacji na temat projektu pn. Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT) planowanego do realizacji w Poddziałaniu 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu.

Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś