Przejdź do treści głównej

Wyniki I rundy w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2019-04-18 15:35

Informujemy, że dnia 17.04.2019r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 786/36/VI/2019 zatwierdził listy ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spośród 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

4 wnioski zostały ocenione pozytywnie,

2 wnioski zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 12 128 541,52 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 7 405 776,77 PLN. Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej przedstawiono listy ocenionych projektów oraz listę członków Komisji Oceny Projektów, które zostały także opublikowane pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś