FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Sprostowanie – informacja dot. listy ocenionych projektów Mikro i Małych Przedsiębiorstw w IV rundzie konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20


2021-02-02 11:20

Informujemy, że na zamieszczonej liście ocenionych projektów Mikro i Małych Przedsiębiorstw, na pozycji numer 109 listy wniosków ocenionych pozytywnie – wybranych do dofinansowania, widnieje wniosek o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-095A/20-005, dla którego - w wyniku omyłki pisarskiej - wskazano wartość dofinansowania 872 349,38 PLN (wskazana omyłkowo wartość stanowi wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie).

Prawidłowa wartość dofinansowania dla ww. wniosku to 741 496,97 PLN, a dla wszystkich projektów wybranych do dofinasowania to 64 601 040,06 PLN.

W związku z powyższym zamieszcza się poprawioną listę ocenionych projektów Mikro i Małych Przedsiębiorstw. Wszystkie pozycje w rankingu pozostają bez zmian.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś