FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wyników oceny formalnej w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z uwzględnieniem procedury odwoławczej - II runda


2021-01-15 14:23

Informujemy, iż dnia 15 stycznia 2021 r. została zaktualizowana Lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych w II rundzie,  w ramach konkursu nr  RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Wyniki oceny formalnej II rundy kształtują się następująco:

- 237 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,

- 29 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 201 086 314,88 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na  poziomie 133 699 050,57 PLN.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś