FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18) oraz rozpoczęcia ich weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych i oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów.


2019-03-05 12:41

Informujemy, iż 1 marca 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 10 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem prawie 26 mln zł a wartość wnioskowanego dofinansowania blisko 14,25 mln zł.

W odniesieniu do statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

• dla sektora MŚP – złożono 9 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 22,3 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 13 mln zł;

• dla dużych przedsiębiorstw – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wyniosła ponad 3,6 mln zł, przy wartości dofinansowania przekraczającej 1,24 mln zł.

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.
Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane

na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś