Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2019-05-21

Częściowe listy wniosków poddanych ocenie formalnej w ramach naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem oceny merytorycznej utworzono częściowe listy wniosków poddanych ocenie formalnej. Częściowe listy projektów poddanych ocenie formalnej na dzień...

Szkolenia

2019-03-26

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie i zachowanie trwałości projektów - Działanie 3.3 RPO WSL 2014-2020

3 kwietnia 2019 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania i zachowania trwałości projektów - Działanie 3.3 RPO WSL...

Wiadomości

2019-05-17

Przerwa w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Ważny komunikat! W nocy  18 maja  (sobota) od godziny  20:00   do  19 maja  (niedziela) do godziny  2:00  Lokalny System Informatyczny ( LSI 2014 ) może być  niedostępny. Planowana...Sukcesy projektów

Wdrożenie innowacyjnej usługi rehabilitacji za pomocą wysoce zaawansowanych technologii.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-01C7/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 821 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 656 947 299,98 zł

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś