Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 2 informacje ze wszystkich 943 dla tagu: procedura odwoławcza

Informacja o wynikach po zakończonej procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2486/295/V/2018r. z dnia 30 października 2018r. zatwierdził listy ocenionych projektów i dokonał wyboru projektów do dofinansowania wniosków podlegających ocenie w wyniku zakończonej procedury odwoławczej.

2018-10-31
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik, Komunikaty, LSI | tagi: 1.2, procedura odwoławcza, Ocena

Zmiany w procedurze odwoławczej

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od dnia 2 września 2017r. będzie prowadzone zgodnie z zapisami Rozdziału 15 Procedura Odwoławcza ustawy wdrożeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

2017-10-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Komunikaty, Dokumenty | tagi: procedura odwoławcza
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś