Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 20 informacje ze wszystkich 978 dla tagu: 026

Ocena projektów złożonych w konkursie RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Informujemy, że zaczynamy ocenę merytoryczną projektów złożonych w II rundzie.

Projekty złożone w II i III rundzie obecnie oceniane są w zakresie spełnienia warunków formalnych i formalnych kryteriów wyboru projektów. Dodatkowo rozpoczynamy ocenę warunków formalnych złożonych w IV rundzie.

Przypominamy, iż  wszelka korespondencja ze strony ŚCP jest kierowana na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. Prosimy o bieżące monitorowanie poczty.

2020-07-07
| typ informacji: Wiadomość | tagi: 026, 3.2

Lista wniosków o dofinansowanie, złożonych w IV rundzie, w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Informujemy, iż dnia 23 czerwca 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie do IV rundy, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

W ramach IV rundy złożono 1 475 projektów, których ogólna wartość wynosi 1 123 696 695,23 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie  734 789 931,89 PLN.

2020-07-06
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik | tagi: 026, 3.2

Mamy wyniki I rundy naboru konkursu Inwestycje w MŚP !

Dofinansowanie otrzyma 112 projektów na łączną kwotę przekraczającą 66 mln złotych, z czego aż 93 wnioski dotyczą mikro i małych przedsiębiorstw, a 19 średnich. Projekty wybrane do dofinansowania obejmują m.in. wsparcie branży medycznej, usług rehabilitacyjnych, kosmetycznych oraz gastronomii i przemysłu czasu wolnego.

2020-06-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Polecamy, Komunikaty | tagi: 026, 3.2

Kolejna częściowa lista wniosków ocenionych formalnie z I rundy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

Poniżej publikujemy listę częściową wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych. Wnioski ocenione pozytywnie i znajdujące się na przedmiotowej liście zostały przekazane do trwającej oceny merytorycznej.

2020-06-24
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 3.2, 026

Korekta notatki dotyczącej listy wniosków o dofinansowanie, złożonych w I rundzie, w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

W ramach I rundy złożono 175 projektów, których ogólna wartość wynosi 157 554 671,21 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie  99 503 972,64 PLN. Na liście zamieszczonej w dniu 28.05.2020 r. dwukrotnie wskazano projekt o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-0370/20-001.

2020-06-24
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 026, 3.2

Wydłużenie terminu w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Informujemy, iż w związku z powstałą awarią krytyczną dotyczącą możliwości złożenia wniosków, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 termin naboru zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu został wydłużony o 1 dzień. Zatem wnioski w ramach naboru można składać do 24 czerwca do godziny 12:00:00.

Ważne!:  od dnia 23 czerwca godz. 12:00:00 zablokowana zostanie w systemie LSI możliwości tworzenia nowych wniosków, zatem wydłużenie terminu do 24 czerwca do godz. 12:00:00 dotyczy wyłącznie tych Wnioskodawców, którzy mieli już utworzone w systemie LSI wnioski, a z powodu zaistniałej awarii krytycznej nie byli w stanie ich skutecznie złożyć.

2020-06-23
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: 3.2, 026

Kolejne częściowe listy wniosków ocenionych formalnie z I rundy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

Poniżej publikujemy dwie listy częściowe wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych. Wnioski ocenione pozytywnie i znajdujące się na przedmiotowych listach zostały przekazane do trwającej oceny merytorycznej.

2020-06-18
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 026, 3.2

Ważne informacje dotyczące konkursu „Inwestycje w MŚP”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przypomina, iż we wtorek, 23.06.2020 o godz. 12:00:00 kończy się nabór wniosków dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20. Wnioski złożone po tej godzinie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naborem, 22.06.2020 zostaną uruchomione dodatkowe numery telefonów Infolinii, pod którymi dyżury prowadzone będą do godziny 18.00.

2020-06-18
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 3.2, 026, III filar

Kolejna częściowa lista wniosków ocenionych formalnie z I rundy w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

Poniżej publikujemy listę częściową wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych. Wnioski ocenione pozytywnie i znajdujące się na przedmiotowej liście zostały przekazane do trwającej oceny merytorycznej.

2020-06-16
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 026, 3.2, ocena formalna

Inwestycje w MŚP – tego potrzebują firmy z regionu

Ponad 800 wniosków zostało złożonych do tej pory w trzech rundach konkursu oferującego wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu konkurencyjności oraz zachowaniu miejsc pracy. Dofinansowanie ze środków unijnych w takiej formie cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszają potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją jaka nastąpiła z powodu pandemii. Pomoc obejmuje także bieżącą działalność m.in. koszt wynagrodzeń pracowników, pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz, media czy zobowiązań ratalnych.

2020-06-16
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty | tagi: III filar, 026, 3.2

Zmiany w dokumentacji dla konkursu nr 3.2 typ II Inwestycje w MŚP.

Informujemy, że 20 maja 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę zmieniającą Pakiet aplikacyjny w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Typ projektu Inwestycje w MŚP, w szczególności poprzez dodanie w dokumentacji aplikacyjnej zapisów dotyczących Strategii oraz wskaźnika produktu, związanych z COVID-19.

2020-05-22
| typ informacji: Wiadomość | tagi: 026, 3.2
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś