Przejdź do treści głównej

Informacja o złożonych projektach w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18


2019-04-10 10:08

Informujemy, iż 2 kwietnia 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18 dla działania 1.3 Profesjonalizacja IOB.

Łącznie w ramach konkursu zostały przyjęte 3 wnioski, których wartość wydatków wyniosła ogółem prawie 2 mln zł a wartość wnioskowanego dofinansowania blisko 1,5 mln zł.
Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane
na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-014/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś