Przejdź do treści głównej

WYSYŁKA KORESPONDENCJI MAILOWEJ W RAMACH NABORU NR RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18.


2018-07-10 15:32

Informujemy, że IOK w dniu 2 lipca br. rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Wszelka korespondencja będzie kierowana z maila ocena@scp-slask.pl.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 pisma będą wysłane na adres:

e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w tym punkcie.


Termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych lub uzupełnienie/poprawę wniosku o dofinansowanie wynosi:

7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś