FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania 3.5.3


2019-11-12 14:03

12 listopada 2019 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 dla Poddziałania 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP.

 

Według stanu na 12 listopada 2019 r. spośród 93 złożonych wniosków o dofinansowanie:
- 81  wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,  
8 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,

- 4 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia,
- 0 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 28 mln zł., a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 11 mln zł.,
co stanowi 66.27 % środków zaplanowanych do kontraktacji.


Jednocześnie informujemy, że 23 października 2019 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym. 
Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś