Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


2019-03-28 13:12

Informujemy, że dnia 27.03.2019r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 613/30/VI/2019 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 dla Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Spośród 177 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

99 wniosków zostało ocenionych pozytywnie,

76 wniosków zostało ocenione negatywnie pod względem merytorycznym,

2 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawcy


Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła  70 544 255,53 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 26 073 364,91 PLN. Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej przedstawiono listy ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów, które zostały także opublikowane pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś