FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 oraz zmiana zapisów dokumentów w związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków


2019-09-26 11:19

Informujemy, że zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wzorów umów o dofinansowanie, Wzoru Umowy o konsorcjum oraz Ogłoszenia o konkursie. Zmiany wynikają głównie z aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym wydłużono również termin naboru do dnia 17 października 2019 r. do godziny 12:00:00. Aktualne dokumenty zostały umieszczone pod Ogłoszeniem o konkursie. 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś