Przejdź do treści głównej

Wniosek o płatność


Dopuszczenie w zapytaniu ofertowym możliwości składania ofert częściowych.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z postepowaniem ofertowym i często stosowanym przez zamawiających (Beneficjentów) zapisem w zapytaniu ofertowym dotyczącym niedopuszczenia do składnia ofert częściowych, w przypadku, gdy przedmiot zamówienia składa się więcej niż z jednego elementu, poniżej informacja o możliwych sposobach postepowania w omawianym przypadku.

Rozliczenie wniosków o płatność w ramach działania 3.2 – LSI 2014

Z dniem 5 września 2017 r. w LSI 2014 udostępniono wniosek o płatność służący do rozliczenia projektu również w ramach działania 3.2. W związku z tym przyjęto do stosowania przez Beneficjentów wskazanego działania poniższe dokumenty (analogicznie do pozostałych działań wdrażanych przez SCP.

Wniosek o płatność w ramach działania 3.2

W dniu 15.11.2016 r. przyjęto do stosowania poniższe wzory wniosków o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność obowiązujące w ramach działania 3.2.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś