Przejdź do treści głównej

Wnioski złożone w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-07-04 07:06

28 czerwca 2018 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Rozpoczęliśmy ich weryfikację i ocenę.


Łącznie w konkursie zostało przyjętych 59 wniosków, z czego jeden wniosek został wycofany na prośbę beneficjenta. Ostatecznie złożono 58 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem prawie 147,9 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania blisko 90,5 mln zł.

W odniesieniu do typu projektu oraz statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

  • w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 4 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 6,7 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 2,3 mln zł;
  • w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – nie złożono wniosków;
  • w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 48 wnioski, których wartość całkowita osiągnęła blisko 123,5 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 79,5 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 6 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ponad 17,7 mln zł, przy wartości dofinansowania przekraczającej 8,7 mln zł.


Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.
IOK rozpoczęła weryfikację warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny kryteriów formalnych wniosków.


Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.
Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś