Przejdź do treści głównej

Ważne informacje dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17


2017-12-04 07:18

Informujemy, iż w związku z rozszerzeniem listy kodów PKD dla inteligentnej specjalizacji ICT w ramach składowych edukacyjno – badawczych wspólnych dla kilku specjalizacji możliwe do wybrania są 4 kody PKD  72.19/07, 72.20/07, 77.40/07, 85.42/07, w miejsce dotychczasowych 3 kodów PKD wskazanych w instrukcji wypełniania wniosku  72.19/07, 77.40/07, 85.42/07.

Dodatkowo informujemy, iż pomimo zniesienia ograniczenia w zakresie liczby możliwych do złożenia wniosków przez jednego Wnioskodawcę obowiązuje procedura wycofania w odniesieniu do danego wniosku o dofinansowanie. Przypominamy, iż chcąc wycofać złożony przez siebie wniosek należy złożyć stosowną informację (pismo) w formie papierowej na adres siedziby IOK lub w formie elektronicznej za pomocą platformy elektronicznej SEKAP/ePUAP podpisanej przez osobę/osoby do tego uprawnione. Pismo należy złożyć niezwłocznie, jednakże nie później niż wraz ze złożeniem kolejnego wniosku. Proszę pamiętać, iż za wniosek złożony uznaje się wyłącznie wniosek wypełniony oraz zgłoszony za pomocą LSI 2014 i przesłany w formie elektronicznej za pomocą jednej z platform elektronicznych.

 

Nowy wniosek musi posiadać nowy numer wniosku – nie ma możliwości ponownego złożenia wycofanego wniosku (z tym samym numerem). Treść pisma dotyczącego wycofania wniosku musi zawierać dane dotyczące numeru wycofanego wniosku oraz tytułu projektu. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wycofa wniosek złożony, a następnie ponownie złoży wniosek z tym samym numerem wówczas przedmiotowy wniosek zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej w ramach kryterium „Poprawność złożenia wniosku”.

Uwaga! Jako nowy numer wniosku należy rozumieć indywidualny numer nadawany przez system LSI 2014 każdemu złożonemu w nim wnioskowi o dofinansowanie np. WND-RPSL.01.02.00-24-XXXX/17-001

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś