Przejdź do treści głównej

Ważna informacja odnośnie obowiązujących terminów.


2018-02-14 08:55

Przypominamy, iż zapisy Umowy o dofinansowanie szczegółowo precyzują terminy, w których beneficjent ma obowiązek składania wniosków o płatność końcową oraz możliwość składania wniosków o wprowadzenie zmian do umowy (wniosków o aneks).

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Umowy Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu określonego w Umowie, natomiast w przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową rozpoczyna się z datą zawarcia Umowy.

 Zwracamy również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich terminów na składanie do ŚCP wniosków o wprowadzenie zmiany do Umowy. Niedochowanie terminów określonych w § 17 Umowy może spowodować odrzucenie wniosku o wprowadzenie zmiany do Umowy.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś