Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 12.1


2018-02-28 15:33

27 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 12.1 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą modyfikacji zapisów w zakresie cross-financingu oraz wydatków w ramach środków trwałych w Osi Priorytetowej VIII oraz XI.

W załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań uzupełniono brakujące wartości wskaźników.

W załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący w dniu 15 lutego 2018 roku.

W załączniku nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego został zaktualizowany w zakresie zidentyfikowanych projektach.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś