FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Czyste powietrze w województwie śląskim – konkursy w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”


2019-09-02 12:38

Poprawa jakości powietrza w regionie to najważniejsze cele konkursów prowadzonych wspólnie przez województwo śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na wnioskodawców w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz NCBR czeka łącznie 78 mln złotych.

 „Silesia pod błękitnym niebem” to zachęta dla przedsiębiorców do wspólnej troski o lepsze powietrze w województwie śląskim, w oparciu o innowacje. O tym, że takie działania są konieczne, nie trzeba nikogo przekonywać, jednak w przypadku naborów w ramach inicjatywy, zapraszani są przedsiębiorcy i jednostki naukowe, którym nieobcy jej temat badań w obszarze odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego, inteligentnych systemów grzewczych, czy medycyny - szczególnie w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych. To wąskie lecz strategiczne dziedziny, ściśle powiązane z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego, którymi są: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka, przemysły wschodzące.

- Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom  efektywnie walczymy  o świeże powietrze i poprawę jakości życia Polaków. Nieustannie podejmujemy kolejne  działania,  które przybliżają nas do eliminacji zanieczyszczenia powietrza – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Na dofinansowanie mogą liczyć wszelkie inicjatywy, zmierzające do eliminacji smogu i jego niekorzystnych skutków dla zdrowia. Pierwsze nabory wniosków w konkursach obu partnerskich instytucji odbyły się w listopadzie ubiegłego roku.

- Efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna czy odnawialne źródła energii to zagadnienia, którymi coraz mocniej interesują się rodzimi przedsiębiorcy, szczególnie, że są to dziedziny premiowane w przypadku przyznawania funduszy unijnych. Rozwiązania proekologiczne, służące poprawie warunków życia w naszym regionie mają szansę na dofinansowanie z RPO WSL oraz od ubiegłego roku także w ramach przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Za nami pierwszy nabór, w którym zostały złożone wnioski na realizację projektów dotyczących np. wykorzystania sztucznej inteligencji do analizy zanieczyszczeń powietrza, prac eksperymentalnych w dziedzinie zastosowania nowych materiałów w przemyśle czy innowacyjnych pojazdów o niskoemisyjnych. Od 30 września przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę na dofinansowanie prac B+R. Warto zaznaczyć, że nabór otwarty jest także dla firm spoza naszego regionu. Chcemy zachęcić tym samym do udziału podmioty, mające wiedzę, doświadczenie i wyniki badań, które można wdrożyć i zastosować, by  poprawić jakość powietrza w województwie śląskim – komentuje Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Wspólne przedsięwzięcie zakłada także zacieśnienie współpracy środowisk naukowych z biznesem, co jest kluczowe przy innowacyjnych projektach.

- Konkurs jest szansą na poprawienie jakości życia Polaków, ale również na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, które będą wdrażać opracowane we współpracy z jednostkami naukowymi, innowacyjne rozwiązania. To transakcja wiązana, na której zyskuje i społeczeństwo, i gospodarka. Mam ogromną nadzieję, że w drugim konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia zostaną zgłoszone przełomowe projekty, które przyczynią się do eliminacji problemu smogu i jego następstw – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nauka z biznesem łączą siły

W konkursie NCBR możliwe będzie finansowanie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wymogiem jest udział co najmniej jednego przedsiębiorstwa mającego siedzibę lub oddział na obszarze Województwa Śląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu. Kwota, jaka czeka na konsorcja gotowe włączyć się w nową edycję konkursu NCBR sięga 43 mln złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych zgłaszanych projektów wynosi 500 tys. zł., a maksymalna 6 mln. zł. Konkurs NCBR finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Z kolei Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w swoim konkursie umożliwi finansowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych, służących do komercjalizacji wyników prac B+R). W przypadku naborów ŚCP o dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorstwa, spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe i konsorcja przedsiębiorstw.

W obu konkursach nabór potrwa do 29 stycznia 2020 roku. Szczegóły dostępne są na stronach: www.scp-slask.pl oraz www.ncbr.gov.pl

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś