Przejdź do treści głównej

Od pomysłu do przemysłu – nowy konkurs na prace B+R w przedsiębiorstwach


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-08-29 15:22

Zmienione zasady, dające możliwość realizacji przedsięwzięć od przeprowadzenia badań do ich wdrożenia, dwie rundy naboru oraz ponad 128 mln złotych – to najistotniejsze zmiany, jakie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wprowadziło w najnowszym naborze w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Do firm, działających w naszym regionie może trafić podczas pierwszej rundy ponad 85 mln złotych, natomiast w drugiej 42 mln. Konkurs różni się od poprzednich pod wieloma względami, z których większość stanowi ułatwienia i nowe możliwości dla sektora MŚP.

- W toku prowadzonych negocjacji naszego Programu udało się wprowadzić w II typie projektu także prace wdrożeniowe. Dlaczego to takie ważne? Przedsiębiorcy, którzy realizowali prace badawczo-rozwojowe, po ich zakończeniu mieli obowiązek ich komercjalizacji na własny koszt. Zasady były jasno określone – przekazujemy dofinansowanie w konkretnym celu, wyniki badań musiały służyć rozwojowi naszej gospodarki. W najnowszym konkursie wprowadzamy możliwość dofinansowania właśnie tego komponentu wdrożeniowego. Od pomysłu do przemysłu – to prosta droga, żeby najpierw przeprowadzić badania i następnie w ramach tego samego projektu, sfinansować wprowadzenie ich wyników na rynek – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dwie rundy, wydłużające termin na składanie wniosków aplikacyjnych, to kolejne ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęta do tego, by zainteresować się tematem badań. Po raz kolejny można realizować projekt w partnerstwie w formie konsorcjum z jednostką naukową, co zajmuje więcej czasu, zatem dwie rundy to dodatkowa szansa na zawiązanie współpracy ze światem nauki.

- Warto zaznaczyć, że w poprzednim konkursie, gdzie dopuszczono realizację w ramach konsorcjum, pojawiły się takie projekty, co jest dobrą prognozą na przyszłość. Firmy dostrzegają potrzebę sięgania po potencjał i know-how pracowników naukowych, nie wszystkich stać i nie każdy ma potrzebę tworzenia swojego zaplecza czy działu B+R. W takim wypadku konsorcjum jest dobrym rozwiązaniem – dodaje Bartosz Rozpondek.

Tak długi, bo trwający aż do 15 stycznia 2019 roku nabór to wyjątkowa okazja, by dobrze przygotować swoje przedsięwzięcie. Prowadzenie prac B+R jest obarczone ryzykiem niepowodzenia, dlatego ważne jest, aby każdy element zakładanego do realizacji projektu został doprecyzowany – zarówno rzeczowo jak i finansowo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach pierwszego typu projektu fundusze przeznaczone są na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To oznacza, że pieniądze otrzymają firmy, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R.
Drugi typ projektu daje tym razem szersze możliwości – przedsiębiorcy mogą sfinansować badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe, dodatkowo także uzyskując wsparcie na komponent wdrożeniowy – koszty kwalifikowalne, prowadzące do wdrożenia prac B+R. Należy podkreślić, że mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ubiegające się o fundusze musi prowadzić działalność na terenie naszego regionu, a zakupiona w projekcie infrastruktura powinna służyć prowadzeniu badań, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego. Obecnie jest ich pięć: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Wartość dofinansowania w konkursie wynosi 25%-100% kosztów kwalifikowalnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju przeprowadzanych prac. Beneficjent może uzyskać dodatkową premię w wysokości 15% (jednak nie więcej niż do 80% kosztów), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz czy bezpłatnego lub otwartego oprogramowania. Na 100% dofinansowania mogą liczyć uczelnie wyższe, wchodzące w skład konsorcjum.
Podniesiona została w tym rozdaniu także maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – w obu typach projektu wynosi 10 mln złotych, co umożliwi wsparcie przedsięwzięć wymagających większych nakładów finansowych.

Pierwsza runda odbędzie się w terminie 28.09-14.11.2018, druga 14.11.2018-15.01.2019. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Konkursy. We wrześniu ŚCP będzie organizować spotkania informacyjne w subregionach, dotyczące nowego naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś