Przejdź do treści głównej

Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.


2018-02-16 14:49

Zmiany w kryteriach wyboru projektów dla działań ŚCP zostały zatwierdzone.

Podczas XII posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 15 lutego zostały zatwierdzone m.in. zmiany w kryteriach wyboru projektów dla działań: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach oraz 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Wprowadzenie nowych zapisów wynikało bezpośrednio z konieczności dostosowania do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej oraz uwzględnienia wniosków, wypływających z prowadzonych dotąd przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ocen formalnych i merytorycznych. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z aktualnym postępem realizacji Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, natomiast zaproszony na posiedzenie Przedstawiciel Komisji Europejskiej - Wolfgang Münch (dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej) zaprezentował i omówił wstępne założenia polityki spójności po 2020 roku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś