Przejdź do treści głównej

Nowe specjalizacje województwa – zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące.


2018-03-20 13:04

Radni Województwa Śląskiego zdecydowali o poszerzeniu listy priorytetowych obszarów rozwoju w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Przyjęta 19.03.2018 r. uchwała wprowadza kolejne kluczowe obszary, które obok medycyny, energetyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych, będą promowane w naszym regionie. Taka decyzja sprzyja wspieraniu aktualnych potrzeb przedsiębiorców – nowe specjalizacje znajdą się już wkrótce w konkursie Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Konieczność aktualizacji Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego była sygnalizowana przy okazji przeprowadzania konsultacji oraz analiz potrzeb przedsiębiorców, co miało również odzwierciedlenie w statystykach, raportach i badaniach ewaluacyjnych. Warto zaznaczyć, że w ramach ubiegłorocznego konkursu ŚCP Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach właśnie z takich powodów rozszerzone zostały kody PKD.

W najbliższym naborze, zaplanowanym na 30.04 – 28.06. 2018 r., projektodawcy będą mieli szansę na składanie wniosków już w ramach pięciu specjalizacji. Zielona gospodarka to działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i niedoboru zasobów. Znajdziemy tu takie dziedziny jak gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja. Wśród przemysłów wschodzących, przyszłościowych dla regionu należy wymienić: ekoprzemysły, przemysły: kreatywne, mobilności, usług mobilnych oraz medycyny spersonalizowanej.

Projekty, które będą wpisywać się w listę inteligentnych specjalizacji będą preferowane w pozostałych działaniach wdrażanych przez SCP.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś