Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny merytorycznej i wybór do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19


2020-06-22 07:01

Informujemy, że dnia 18 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1367/138/VI/2020 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 dla 3.2. Innowacje w MŚP.

Spośród 116 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

  • 57 wniosków zostało ocenionych pozytywnie,
  • 59 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym,

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 188 095 658,09 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 55 952 974,96 PLN.

Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś