Przejdź do treści głównej

Innowacji nie odkładaj na później


2019-01-25 13:18

Ponad 77 mln złotych w kolejnym konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Do tej pory udało się dofinansować ponad 490 przedsięwzięć. Czas na kolejne!

Innowacje w MŚP to jeden z bardziej popularnych konkursów, cieszący się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Można tu uzyskać wsparcie na wprowadzenie nowoczesnych produktów bądź usług, które wyróżniają się pod tym względem co najmniej w skali regionu. Obecnie zostały wprowadzone zmiany przyspieszające procedurę oceny oraz ułatwiąjące realizację projektu samym przedsiębiorcom, co w tym przypadku jest niezwykle istotne.

Zaproponowaliśmy możliwość dofinansowania wyłącznie kosztów nabycia nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, także w formie leasingu finansowego. Rezygnujemy natomiast z narzędzi wspomagających, takich jak koszty szkoleń, doradztwa czy promocji, które nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, a przysparzały znacznego nakładu pracy przy stosunkowo niskich efektach. Te elementy znajdą się w odrębnych działaniach oraz poddziałaniach, w zmienionym RPO WSL 2014-2020 (doradztwo w 3 typie projektu działania 1.2 Badania, rozwój, innowacje w przedsiębiorstwach, promocja w poddziałaniu 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP).

Projekty mają służyć rozwojowi naszego regionu, dlatego też muszą być realizowane w województwie śląskim. Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać wsparcie mogą zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskają dodatkowe punkty. W naszym regionie są nimi: medycyna, energetyka technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące.


Na co można zdobyć fundusze?

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata. Wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku aplikacyjnego opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą. Minimalna wartość dofinansowania, o którą można starać, sięga 100 000 zł, maksymalna — 3 000 000 zł. Poziom dofinansowania sięga do 45%.


Nabór startuje 28 lutego, a zakończy się 18 kwietnia 2019 roku. W lutym ŚCP organizuje spotkania informacyjne, dotyczące tego naboru w Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz Rybniku. Szczegóły można znaleźć na stronie www.scp-slask.pl.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś