FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 oraz rozpoczęcia oceny warunków formalnych i oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-07-06 14:10

Informujemy, iż 30 czerwca 2020 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 87 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem 289 437 116,69 zł a wartość wnioskowanego dofinansowania 178 991 693,89 zł.

Lista złożonych wniosków znajduje się w załączniku poniżej.

Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt. A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś