Przejdź do treści głównej

Fundusze unijne mają się dobrze


2018-10-19 11:35

Fundusze unijne mają się dobrze

O doświadczenia i prognozach dla firm na półmetku wdrażania perspektywy 2014-2020 rozmawiano podczas panelu zorganizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 100 uczestników zdominowały nowości, jakie czekają na nas w kolejny latach wdrażania funduszy, a zapoczątkowało je podpisanie porozumienia pn. „Silesia pod błękitnym niebem” pomiędzy Województwem Śląskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wspólne przedsięwzięcie dotyczy poprawy jakości powietrza i minimalizowanie skutków jego zanieczyszczeń dla zdrowia. Poziom zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim od lat, przez wiele dni w roku, przekracza dopuszczalne normy, to także szczególny obszar w kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. Produkuje się tu ponad 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, a także prawie połowę zanieczyszczeń gazowych. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest więc jednym z priorytetów Województwa Śląskiego.

„W ubiegłym roku Sejmik Województwa przyjął uchwałę antysmogową – wspólne przedsięwzięcie jest jedną z form realizacji jej założeń, chociażby w kontekście rozwoju technologii z dziedziny ochrony środowiska i energetyki. Angażujemy więc nasz potencjał i środki unijne, by walczyć z niską emisją i pobudzić innowacyjność w regionie” – podkreślał podpisując porozumienie Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kolejny raz podejmuje współpracę z jednostką samorządową, by dzięki innowacjom osiągnąć korzyści dla gospodarki i dla społeczeństwa.

„Dzięki formule wspólnego przedsięwzięcia mamy możliwość odkrycia rozwiązania realnego problemu zdiagnozowanego przez jednostkę samorządową. W tym przypadku daje ono możliwość realizacji przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe innowacyjnych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym dla zdrowia Polaków. Mamy nadzieję, że innowacyjne technologie po przetestowaniu w województwie śląskim zostaną z sukcesem wdrożone także w innych regionach Polski zmagających się z problemem zanieczyszczenia powietrza. – podsumowała Izabela Żmudka, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Podpisana dziś umowa to kolejny krok do celu. Następnym będzie ogłoszenie konkursu, które planujemy na koniec tego miesiąca.
Przyjęty obszar tematyczny jest mocno rozbudowany i obejmie takie dziedziny jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport, medycyna. Badania w obszarze energetyki, wywiady z przedsiębiorcami wskazują na bardzo duże zainteresowanie firm działalnością B+R w obszarze ograniczania emisji oraz magazynowania energii. Możliwość uzyskania dodatkowych środków stanowi efekt zachęty także dla tych, którzy do tej pory nie planowali takich inwestycji. Śląskie dysponuje także dużym zapleczem naukowym, na co nie bez powodu zwraca się uwagę w kontekście prac badawczych. Wspólne przedsięwzięcie zakłada także zacieśnienie współpracy środowisk naukowych z biznesem, co jest kluczem przy innowacyjnych projektach. Stronami ogłaszającymi konkursy będą wspólnie NCBR oraz Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, przy czym w ramach naborów NCBR możliwe będzie finansowanie wyłącznie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości umożliwi finansowanie wyłącznie prac rozwojowych i wdrożeniowych (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych, służących do komercjalizacji wyników prac B+R).

Zmiany, sukcesy, nowości w funduszach europejskich

Możliwość realizacji projektów badawczych w ramach projektu „Silesia pod błękitnym niebem” to nie jedyna nowość zapowiadana podczas panelu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Eksperci: Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Aleksandra Kalafarska, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach poruszyli temat obecnego wykorzystania funduszy europejskich z perspektywy instytucji, które reprezentowali. Wśród zagadnień znalazły się: innowacje na poziomie regionalnym i krajowym, kondycja sektora MŚP, kolejna perspektywa finansowa, problemy rynku pracy.

- Mamy wiele dofinansowanych innowacji, którymi możemy się pochwalić, także takich z Państwa regionu. Ważne jest to, że wiele pomysłów, choć wywodzi się z określonej branży, ma swoje zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu. To jest właśnie ta moc innowacji. Wspomnę jedynie firmę z województwa śląskiego, która na co dzień specjalizuje się we wspinaczce górskiej, a zaprojektowana przez nich poduszka, służy nie tylko ratowaniu życia w przypadku zejścia lawiny. Wiemy, że z tego rozwiązania korzystają także firmy spoza branży – relacjonuje Izabela Żmudka z NCBR.
O tym, że w województwie śląskim rośnie zainteresowanie nowoczesnymi technologiami przekonywał Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

- Na mapie regionu znajdziemy sporo innowacyjnych przedsiębiorstw, rozpoznawalnych na zachodnich rynkach, wiele z nich zgarnia nagrody w prestiżowych konkursach. Śląskie od lat stawia na działalność innowacyjną, mamy wybrane Regionalne Inteligentne Specjalizacje, obecnie zwiększone z 3 do 5: medycynę, energetykę, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nowe – zieloną gospodarkę i przemysły wschodzące. To właśnie w te kierunki, poprzez organizację konkursów - a za nami już 12- inwestujemy większość środków – wyjaśnia Bartosz Rozpodnek.
Do idei smart specialisation nawiązał Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

- Zaletą polskich przedsiębiorców jest ich duży potencjał w obszarze nowych technologii i to w połączeniu z inteligentnymi specjalizacjami powinno przynieść dobre efekty. Zachęcam państwa do zainteresowania także programami krajowymi, o których informujemy za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, a szczególnie proszę, o aktywność podczas konsultacji dokumentów, programów pomocowych – to są przecież decyzje, które bezpośrednio was dotyczą. Opinie beneficjentów obecnych i przyszłych są dla nas ważne – zachęcał podczas panelu.


Jak przedstawia się wykorzystanie środków unijnych?

Na to pytanie zadane przez moderatora dyskusji – Ernesta Bodziucha dziennikarza Polsatu odpowiedziała jako pierwsza Aleksandra Kalafarska, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego UM WSL.

- Czy jesteśmy w stanie zbliżyć się do 100% wykorzystania? Oczywiście, że tak. Już w tej chwili mamy zaangażowanych ponad 90% środków. Fundusze w naszym regionie to ponad 100 projektów badawczych w firmach, ponad 400 przedsięwzięć innowacyjnych sektora MŚP, prawie tysiąc nowych firm a co za tym idzie, kolejnych miejsc pracy. To także inwestycje w kapitał ludzki, rozwój kadr poprzez szkolenia oraz infrastruktura.
Wypowiedź uzupełnił Bartosz Rozpondek, informując o zmianach, jakie zaszły w toku negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Ramy Programu zostały opracowane kilka lat temu, co nie znaczy, że jego zapisy muszą obowiązywać przez cały okres programowania i nie można ich modyfikować. Przeciwnie – podczas realizowania konkursów zgłaszamy swoje uwagi, zbieramy także te, wskazywane przez naszych beneficjentów, prowadzone są konsultacje z ekspertami. Negocjacje naszego Programu zaowocowały możliwością dofinansowania w przypadku badań także prac wdrożeniowych. Nowością jest także promocja przedsiębiorstw na targach zagranicznych. Tego typu rozwiązania proponowaliśmy w ubiegłej perspektywie – wiele firm otrzymało niepowtarzalną szansę do zaprezentowania swoich produktów na branżowych wystawach, dzięki czemu udało im się wypłynąć na szersze wody. Negocjacje Programu pozwoliły wprowadzić nowe działanie, które uruchomimy w 2019 roku.
Wśród tematów tej ponad dwugodzinnej dyskusji pojawił się także problem niedoboru fachowców na rynku pracy i konieczność poszukiwania wykwalifikowanych kadr poza granicami kraju.

- Bezrobocie jest coraz niższe, zatem problem coraz bardziej dotyka przedsiębiorców. Otwarcie runku pracy w Polsce jest koniecznością i nasz instytucja od dłuższego czasu stara się podążać za tym trendem. Zastosowaliśmy proste rozwiązanie, dzięki czemu uda nam się dotrzeć z informacją do takich krajów jak Rumunia, Bułgaria czy Estonia. Przygotowujemy materiały promocyjne, prezentujące polski rynek pracy oraz nasze oferty w rodzimym języku potencjalnego pracownika – nasze broszury tłumaczone są na język rumuński czy estoński, przez co likwidujemy barierę językową, jesteśmy bardziej dostępni, bo przecież nie zawsze polskiemu pracodawcy zależy na wykwalifikowanym specjaliście z wyższym wykształceniem i dobrą znajomością języka angielskiego. Jesteśmy dopiero na początku tej drogi, ale mamy nadzieję, że tym sposobem w ogóle zaistniejemy w świadomości mieszkańców tych krajów- wyjaśnia Grzegorz Sikorski, Dyrektor WUP w Katowicach.
Spotkanie panelowe zakończyła sesja pytań z udziałem uczestników, którzy mieli także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.


Materiał filmowy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś