Przejdź do treści głównej

Uwaga!! Rozpoczęliśmy ocenę spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów i weryfikacji oczywistych omyłek wniosków złożonych w ramach konkurs nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18


2018-09-26 13:53

Informujemy, że IOK rozpoczęła weryfikację występowania oczywistych omyłek i ocenę spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na:

adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku, wynosi:

7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś