Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu z Działania 3.3.


2019-01-22 11:06

18 stycznia 2019 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 dla Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Według stanu na 18 grudnia 2019r. spośród 213 złożonych wniosków o dofinansowanie:
- 177 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,
- 24 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
- 11 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia,
- 1 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 129 mln zł., a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 47 mln zł.,
co stanowi 73,86 % środków zaplanowanych do kontraktacji.

Jednocześnie informujemy, że 10 stycznia 2019 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.
Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś