Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach I rundy naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 oraz rozpoczęcia ich weryfikacji i oceny.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-11-16 13:50

Informujemy, iż 14 listopada 2018 roku zakończył się nabór wniosków w ramach I rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach I rundy konkursu zostało złożonych 10 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ogółem blisko 26,1 mln zł. a wartość wnioskowanego dofinansowania blisko 16,2 mln zł.

W odniesieniu do typu projektu oraz statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

• w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 1,2 mln zł, a wartość dofinansowania blisko 378 tyś. zł;
• w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – nie złożono wniosków;
• w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 8 wniosków, których wartość całkowita osiągnęła ponad 24,2 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 15,4 mln zł;
• w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wyniosła ponad 530 tyś. zł, a wartość dofinansowania blisko 287 tyś. zł;

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy, że IOK rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.
Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku, wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś