Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-12-06 09:43

Informujemy, że dnia 5 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 58/3/VI/2018 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 dla Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spośród 45 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:
28 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, a w tym:
a) Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej;
Status przedsiębiorstwa: MŚP – 3 wnioski;

b) Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
Status przedsiębiorstwa: Duże – 4 wnioski;

c) Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
Status przedsiębiorstwa: MŚP – 21 wniosków.

16 wniosków zostało ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a w tym:
a) Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
Status przedsiębiorstwa: Duże – 1 wniosek;

b) Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
Status przedsiębiorstwa: MŚP – 15 wniosków.

1 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy:
a) Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
Status przedsiębiorstwa: MŚP – 1 wniosek.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła 73 159 243,38 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 43 494 914,71 PLN. Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej przedstawiono listy ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów, które zostały także opublikowane pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś