Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach II rundy naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 oraz rozpoczęcia ich weryfikacji i oceny.


2019-01-18 12:28

Informujemy, iż 15 stycznia 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach II rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach II rundy konkursu zostało złożonych 59 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ogółem ponad 204 mln zł. a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 120 mln zł.

W odniesieniu do typu projektu oraz statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

  • w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 2 wnioski, których wartość całkowita wynosi blisko 14 mln zł, a wartość dofinansowania blisko 5 mln zł;
  • w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 3 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 9 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 2 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 48 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 170 mln zł, a wartość dofinansowania  ponad 107 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 6 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ponad 10 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 5 mln zł;

Listy złożonych wniosków z podziałem na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy, że IOK rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku, wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś