Polecamy

Strefa beneficjenta


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 7.1

W dniu 29 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020...

Szkolenia


Konferencja: Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE).

Wiadomości


„Czy chcesz być Start-upem?” - bezpłatne warsztaty 16.11.2016 r.

Revita Park w Katowicach we współpracy z Pre Accelerator Point w South Poland Cleantech Cluster zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach dla start-upów pn. „Czy chcesz być Start-upem?” w...Sukcesy projektów

Pałac Kotulińskich jako nowy produkt turystyczny Czechowic-Dziedzic. Nadanie funkcji hotelowej i gastronomicznej poprzez kompleksowe wyposażenie obiektu.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 1,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.01.01-00-190/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 56 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 49 709 940,23