Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-02-19

Ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.

Informujemy, że rozpoczynamy równoległą do oceny formalnej ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 z Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w...

Szkolenia

2018-01-05

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie i rozliczanie projektów - Działanie 1.2 RPO WSL - praca w systemie LSI 2014.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat, którego tematyka poświęcona będzie podpisywaniu umów o dofinansowanie i rozliczaniu projektów w ramach Działania 1.2 RPO WSL -...

Wiadomości

2018-02-05

Ankieta – jakość działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Nasza instytucja działa już z powodzeniem od 10 lat. W tym czasie – w oparciu również o Państwa uwagi – staraliśmy się i staramy usprawniać funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w...Sukcesy projektów

Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00C2/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 552 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 388 074 033,98 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś