Polecamy

Strefa beneficjenta


Ważne: Błędy Beneficjentów przy udzielaniu zamówień.

W związku z często popełnianymi błędami w zakresie udzielania przez Wnioskodawców/Beneficjentów zamówień w ramach realizowanych projektów prosimy o zapoznanie się z informacjami wskazującymi...

Szkolenia


Spotkania warsztatowe nt: pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2 RPO WSL

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty nt. pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2 RPO WSL

Wiadomości


Zaproszenie na IV edycję Akademii Przedsiębiorczości

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zapraszają osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej, „młode” przedsiębiorstwa, a także firmy z terenu...Sukcesy projektów

Modernizacja procesu leczenia oraz rozbudowa Przychodni Stomatologicznej Dentaria w oparciu o innowacyjne urządzenia medyczne (w tym zabiegowy laser stomatologiczny).
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 4
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.04-00-C50/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 195 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 163 308 814,62