Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2017-11-22

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 11.1

14 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.1 wraz z...

Szkolenia

2017-11-02

Konferencja "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu" 15.11.2017 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu

Wiadomości

2017-11-15

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie: Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach...Sukcesy projektów

Utworzenie wysokiej klasy hotelu i restauracji w zabytkowym XVIII - wiecznym pałacu w Boryni przez TMiK Tomasz Dzida sp. z o.o.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 1,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.01.01-00-038/10-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 332 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 260 939 572,92

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś