Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2017-10-17

Wniosek o płatność pośrednią sposobem na szybszą wypłatę dofinansowania

Szanowni Państwo Zachęcamy do składania wniosków o płatność pośrednią. Przyczyni się to m.in. do szybszego rozliczenia realizacji projektu, a co za tym idzie szybszego otrzymania przez Państwa...

Szkolenia

2017-08-31

Warsztat na temat rozliczania projektów w ramach Działań 1.2, 3.2 i 3.3 RPO WSL - praca w systemie LSI 2014.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na warsztat, którego tematyka poświęcona będzie rozliczaniu projektów w ramach Działań 1.2, 3.3 i 3.3 RPO WSL - wypełnianie wniosku o płatność w...

Wiadomości

2017-09-15

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie: Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów...Sukcesy projektów

Rozbudowa bazy okołoturystycznej  Kompleksu Sztygarka w Chorzowie elementem atrakcyjności turystycznej regionu Śląska.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.02.01-00-014/10-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 276 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 242 363 995,84

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś