Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2017-12-12

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

6 grudnia 2017 r. zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na typ projektu i wielkość przedsiębiorstwa.

Szkolenia

2017-11-28

Spotkanie informacyjne – Konkurs z Działania 3.2 Innowacje w MŚP - Sosnowiec

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie w Sosnowcu poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –...

Wiadomości

2017-12-12

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego...Sukcesy projektów

Zakup nowoczesnego sprzętu do termoterapii i terapii falą uderzeniową
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.01-00-601/08-04

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 400 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 288 279 703,91

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś