Polecamy

Strefa beneficjenta


Data rozstrzygnięcia konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

Informujemy, że w Ogłoszeniu o konkursie RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 skorygowano omyłkowo wskazaną nieprawidłową datę rozstrzygnięcia konkursu, tj. marzec 2017r. Zgodnie z Regulaminem...

Szkolenia


Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców Działanie 3.3 - Częstochowa

Tematyka spotkania poświęcona jest zasadom pozyskiwania „wsparcia na wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego...

Wiadomości


Wakacyjna motywacja z Fundacją Twoja Inicjatywa!

Masz dość pracy w korporacji i planujesz własny biznes? A może prowadzisz firmę i chciałbyś poznać możliwości rozwoju. Planujesz wzmocnić swoją aktywność zawodową? Nie może Cię zabraknąć na...Sukcesy projektów

Adaptacja budynku nadszybia Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej w Zabrzu na restaurację.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 1,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.01.01-00-226/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3 977 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 234 965 498,08 zł