Polecamy

Strefa beneficjenta


Informacja dotycząca konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

Wobec konieczności usunięcia problemów technicznych, które  pojawiły się w generatorze wniosku o dofinansowanie,  w najbliższym czasie nie będzie możliwa praca w generatorze oraz złożenie wniosku...

Szkolenia


IT LOFT PARK zaprasza na II edycję Akademii Przedsiębiorczości

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej, osoby prowadzące „młode” firmy z terenu województwa...

Wiadomości


Komisja Oceny Projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla  Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Oś...Sukcesy projektów

Innowacje poprzez wdrożenie rozwiązań wirtualnej rzeczywistości
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 3
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.03-00-092/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3 977 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 234 965 498,08 zł