Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2019-09-18

Najważniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, obowiązujących od dnia 9 września 2019 r.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 9 września 2019 r.

Szkolenia

2019-09-17

Spotkanie informacyjne w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP - Częstochowa

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza 8 października na spotkanie informacyjne do Częstochowy

Wiadomości

2019-09-20

Informacja.

W dniu 20 września 2019 roku , w związku ze szkoleniem wewnętrznym, w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dyżurowały będą jedynie wyznaczone osoby w poszczególnych wydziałach.Sukcesy projektów

Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00C2/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 911 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 726 843 582,52 zł

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś