Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta


Rozliczenie wniosków o płatność w ramach działania 1.2, 1.3, 3.3

Z dniem 17 lipca 2017 r. w LSI 2014 udostępniono wniosek o płatność służący do rozliczenia projektu w ramach działania 1.2, 1.3 oraz 3.3. W związku z tym przyjęto do stosowania przez Beneficjentów...

Szkolenia


Spotkania warsztatowe nt: pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2 RPO WSL

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty nt. pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2 RPO WSL

Wiadomości


Przedsiębiorco, wypełnij ankietę nt. kształcenia w ramach systemu szkolnictwa zawodowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do wypełnienia ankiety nt. kształcenia w ramach systemu szkolnictwa zawodowego.Sukcesy projektów

Zakup nowoczesnego sprzętu do termoterapii i terapii falą uderzeniową
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.01-00-601/08-04

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 228 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 188 145 122,31 

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś