Polecamy

Strefa beneficjenta


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 8.0

28 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 8.0...

Szkolenia


Spotkania warsztatowe nt: pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 3.2 RPO WSL.

Warsztaty odbędą się: I termin 11.01.2017 r. w godzinach 8.00 – 11:00 II termin 18.01.2017 r. w godzinach 8.00 – 11:00 III termin 18.01.2017 r. w godzinach 12.00 – 15:00

Wiadomości


Finansowanie z UE

W celu ułatwienia Przedsiębiorcom uzyskania informacji o możliwości finansowania inwestycji sektora MŚP zarówno  w RPO WSL 2014-2020, a także w innych programach krajowych oraz UE zamieszczono na...Sukcesy projektów

Modernizacja procesu leczenia oraz rozbudowa Przychodni Stomatologicznej Dentaria w oparciu o innowacyjne urządzenia medyczne (w tym zabiegowy laser stomatologiczny).
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 4
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.04-00-C50/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 150 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 122 391 970,53