Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-07-12

Wyniki oceny formalnej wniosków po protestach w konkursie z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków, przywróconych po uwzględnieniu protestu, w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP-24-008/17 .

Szkolenia

2018-06-28

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach działania 3.3 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne - Sosnowiec

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zapraszają na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Konkurs z Działania 3.3 Technologie Informacyjno -...

Wiadomości

2018-07-12

TOP100 Innowatorzy Gospodarki - program pilotażowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przedsiębiorco, pozyskaj grant na staże zagraniczne dla swoich pracowników

Podstawowym założeniem programu jest udzielenie przedsiębiorcom – grantobiorcom wsparcia finansowego, na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników , którzy będą mogli odbyć staż w...Sukcesy projektów

Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00D3/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 623 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 468 864 228,52 

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś