Polecamy

Strefa beneficjenta


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 9.0.

19 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 9.0 (SZOOP RPO WSL...

Szkolenia


Warsztaty nt. podpisywania umów - Działania 1.2 i 3.2 RPO WSL

Państwa projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014 – 2020? Zapraszamy na bezpłatne warsztaty nt. podpisywania umów o dofinansowanie. W czasie ich trwania...

Wiadomości


Ponad 400 mln złotych dla przedsiębiorców. W tym roku najwięcej środków otrzymają firmy inwestujące w prace badawczo-rozwojowe

Wsparcie innowacji, prac badawczo-rozwojowych, doradztwa w zakresie wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań, to główne cele, które mają szansę na dofinansowanie w tym roku w ramach...Sukcesy projektów

Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu zimowego wraz z serwisem i przechowalnią sprzętu przy Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.02.01-00-028/10-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 189 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 158 346 726,09