Polecamy

Strefa beneficjenta


Informacja dotycząca działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Problemy techniczne, które pojawiły się w generatorze wniosku zostały usunięte i można już bez przeszkód utworzyć poprawne wnioski o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (...

Szkolenia


Spotkania warsztatowe nt: pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 3.3. RPO WSL.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, tj. 24 października br., w godzinach: - I termin o godzinie 8.00 - II termin o godzinie 12.00

Wiadomości


Komisja Oceny Projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla  Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Oś...Sukcesy projektów

Wzrost konkurencyjności PREVAC poprzez wytworzenie na skalę światową spektrometru elektronowego ze zintegrowanym działem elektronowym typu CMA w miniaturowej skali.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 3
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.03-00-208/12-00

RPO WSL 2007-2013: 3 977 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 234 965 498,08 zł