Polecamy

Strefa beneficjenta


WYDŁUŻENIE NABORU DLA KONKURSU NR RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17

Informujemy, że wydłużono termin naboru dla konkursu do dnia 17 lipca 2017r. do godz. 12.00:00. W związku z czym zmianie uległy w tym zakresie zapisy w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie...

Szkolenia


WUP zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorców subregionu północnego

28 czerwca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców subregionu północnego. Jego celem jest szerokie poinformowanie o możliwościach wsparcia tej...

Wiadomości


Zaproszenie na IV edycję Akademii Przedsiębiorczości

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zapraszają osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej, „młode” przedsiębiorstwa, a także firmy z terenu...Sukcesy projektów

Innowacja procesowa i produktowa w Spółce Prosperplast poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wyrobów dużo gabarytowych w technologii rozdmuchu.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 3
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.03-00-108/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 213 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 178 879 757,17